Η Ξένη Γλώσσα στον Εργασιακό Χώρο – Μύθοι και Αλήθειες


*Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και αργότερα αναδημοσιεύτηκε στην επιθεώρησηΞενόγλωσσης Παιδείας  Το σχετικά πρόσφατο στη χώρα μας ενδιαφέρον και η αυξημένη ζήτηση προγραμμάτων Ειδικών Γλωσσικών Μαθημάτων για Επαγγελματίες όπως έχει αποδοθεί στην Ελληνική ο όρος Language for Specific Purposes (LSP), είχε σαν αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση στην προσφορά για τέτοιου είδους μαθήματα από […]

Pecha Kuchas with your students


<![CDATA[What it is “Pecha Kucha (ペチャクチャ?), usually pronounced in three syllables like “pe-chak-cha”) is a presentation format in which content can be easily, efficiently and informally shown, usually at a public event designed for that purpose. Under the format, a presenter shows 20 images for 20 seconds apiece, for a […]

My Twitter


<![CDATA[Twitter started out with the simple question "What are you doing?", a teacher's dream for realistic writing using the Present Continuous! In 140 characters, your response to that question was supposed to keep you up to speed with friends, family and colleagues around the world. One of the Commoncraft videos […]