Παληά αναγνωστικά: ένας θησαυρός στην οθόνη σας


Μπορεί σ’αυτές τις σελίδες να δημοσιεύω σχόλια που έχουν να κάνουν με την ξενόγλωσση παιδεία, αλλά, νοσταλγικά, αναδημοσιεύω τα παρακάτω, με πολλές ευχαριστίες στον ΟΔΕΓ για την τακτική και πλούσια ενημέρωση Παληά αναγνωστικά: ένας θησαυρός στην οθόνη σας Μια τεράστια δουλειά του blog gnoseis ολοκληρώθηκε. 22 παλιά αναγνωστικά, από το 1936, έχουν ψηφιοποιηθεί […]

C is for Coherence


Is she coherent?  Watch this much discussed video of a young beauty pageant contestant answering a question posed by the judges.   Thinking Task 1 Is Miss South Carolina coherent or not?     Thinking Task  2 Read this text and say if it is coherent. Try to answer the […]

G is for Genre


<![CDATA[ Definition  Genre ( /ˈʒɑːnrə/ or /ˈdʒɑːnrə/; from French, genre French pronunciation: [ʒɑ̃ʁ], “kind” or “sort”, from Latin: genus (stem gener-), Greek: genos, γένος) is the term for any category of literature or other forms of art or culture, e.g. music, and in general, any type of discourse, whether written or spoken, audial or visual, based on some […]

Why do I Blog?


I am a teacher educator from Athens, Greece. I train English language teachers and help them become better teachers in the classroom. I started blogging in late 2009 my first blog,  Marisa Constantinides – TEFL Matters (in English), was followed by this blog which was originally intended to include topic areas more focused […]