Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών – 5 Οκτωβρίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών – 5 Οκτωβρίου 2011
Άρθρο της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος, αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία 
Επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών 2011, θα ήθελα να εκφράσω τον ειλικρινή μου θαυμασμό για τα έξι εκατομμύρια εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμβολή σας στην κοινωνία μας είναι ζωτικής σημασίας. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι αυτοί που βοηθούν όλα τα παιδιά μας και τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, να αναπτύξουν πλήρως τις προσωπικότητές τους, τα ταλέντα τους και τις ικανότητές τους, ανοίγοντάς τους το δρόμο για την προσωπική ικανοποίηση και την επιτυχία στην ζωή τους ως ενήλικοι.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Επιτροπής να βοηθήσει τα κράτη μέλη ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των συστημάτων τους εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Στην προσπάθεια αυτή ευελπιστώ οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις να είναι σύμμαχοί μας. Πολλοί αναγνώστες θα γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει με τα προγράμματά της την ευκαιρία σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό, ή να συνοδεύσουν τις τάξεις τους σε ανταλλαγές μαθητών και να συνεργάζονται με σχολεία από άλλες χώρες. 
Μόνον στην Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια από το  2009 έως σήμερα 628 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικά προγράμματα στο εξωτερικό συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ. Σχεδιάζουμε να αυξήσουμε σημαντικά τους πόρους που επενδύουμε στο πρόγραμμα αυτό κατά τα επόμενα έτη. Αλλά ο ρόλος μας επίσης είναι η προσπάθεια να διοργανώνουμε συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων και άμεσα ενδιαφερομένων με στόχο την εξεύρεση νέων τρόπων για τη βελτίωση των συστημάτων εθνικής παιδείας. Οι υπουργοί Παιδείας μας ζήτησαν να επικεντρωθούμε ιδίως  σε τρόπους βελτίωσης της επιμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας για εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων.  
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και άγχος κατά τα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος· πράγματι μεγάλο ποσοστό των νέων στο επάγγελμα εκπαιδευτικών εγκαταλείπουν πλήρως το επάγγελμα, γεγονός που αποτελεί μεγάλη απώλεια τόσο προσωπική για τους νέους αυτούς ανθρώπους όσο και για τα σχολεία μας. Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά μπορούν να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν ακόμη, αν οι αρμόδιες για την παιδεία αρχές  λάβουν απλά μέτρα για την παροχή προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής υποστήριξης στους νέους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στην καθημερινή τους εργασία στο σχολείο και στην τάξη.
Για το λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από πολλές χώρες της ΕΕ,  έχει εκπονήσει οδηγό με τίτλο «Developing Induction Programmes for Beginning Teachers: a Handbook for » Policymakers (Ανάπτυξη προγραμμάτων εισαγωγής για τους αρχάριους εκπαιδευτικούς) (πατήστε εδώ). Η ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών συστημάτων μας είναι πολύτιμη. Συνεπώς ο οδηγός αυτός δεν προτείνει μια ενιαία «λύση»· αντίθετα, ο οδηγός παρέχει ένα μενού από το οποίο μπορεί να καταρτιστεί  ένα αποτελεσματικό σύστημα εισαγωγής. Πιστεύω ότι θα επιφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα στους νεοφώτιστους δασκάλους καθώς και βελτιώσεις. 
Βεβαίως, για τις περισσότερες χώρες η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να εντοπιστούν και να ενθαρρυνθούν  οι καλύτεροι πτυχιούχοι ώστε να ασκήσουν το διδασκαλικό επάγγελμα. Το 2012 θα δημοσιεύσουμε ερευνητικά αποτελέσματα και ιδέες βέλτιστης πρακτικής που καθιστούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μια πιο ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας.
Όπως αυξάνονται οι απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς και ο χαρακτήρας του επαγγέλματος  τους αλλάζει ενώ η πολυπλοκότητα των καθηκόντων τους αυξάνεται, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται συνεχώς περισσότερο η απόκτηση ευρέος φάσματος γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους διδάσκοντες. Έως το τέλος του έτους επομένως, πρόκειται να δημοσιεύσουμε συνοπτική παρουσίαση ορθών πρακτικών σχετικά με τις διδακτικές ικανότητες .
Όμως αυτή τη σημαντική ημέρα, δεν πρέπει να ξεχνούμε μια ομάδα  «αφανών ηρώων»: τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών. Η ποιότητα διδασκαλίας στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα εξαρτάται από τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη αυτών των ανθρώπων – είτε πρόκειται  για πεπειραμένους εκπαιδευτικούς που παρέχουν συμβουλές στους συναδέλφους τους στα σχολεία, ή για επικεφαλής σχολείων οι οποίοι προωθούν την εξέλιξη του προσωπικού, ή για πανεπιστημιακούς ερευνητές και εκπαιδευτές. Για τον Μάρτιο του 2012 προετοιμάζουμε τώρα μεγάλη εκδήλωση με θέμα την κατάρτιση ομοτίμων για να συζητήσουμε  το πώς οι εκπαιδευτικές αρχές μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτήν τη σημαντική ομάδα.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους επικεφαλής των σχολείων και στους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών!

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *